Dagelijks Bestuur:

Leden:

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, zij ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Het zo optimaal mogelijk vrijmaken van de stranden van het eiland Terschelling van hinderlijk- en/of schadelijk- en niet biologisch afbreekbaar zwerfvuil; Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; Door educatie het bewust vergroten van de gevaren van vervuiling van de zeeën, stranden en natuurgebieden door middel van uitleg bij jutacties, publicaties, lezingen en door lessen op scholen.

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

ANBI gegevens Stichting De Milieujutter

Stichting De Milieujutter
Pirolastraat 13
8881 CD West-Terschelling

info@demilieujutter.nl
http://www.demilieujutter.nl

RSIN: 818166149