Over de Milieujutter

Een filmpje over het werk van de Milieujutter.
www.studiobrandaris.nl

Jaarlijkse Stayokay actie

De jaarlijkse Stayokay actie, waar plm. 50 vrijwilligers en de Milieujutter aan hebben meegewerkt heeft 6400 kilo afval opgeleverd. We hebben gewerkt op het strand bij het Amelander gat. Daarbij is de gehele Cupido polder, waar erg veel afval lag, is schoongemaakt.
www.studiobrandaris.nl

Restanten zeemijn geruimd door Milieujutter

Op 18 mei zijn de restanten van een zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog van het strand verwijderd door medewerkers van de Milieujutter. Het is waarschijnlijk een Engelse contactmijn. De mijn lag aan de vloedlijn, dicht bij het H├║ske op 'e Hoek. Delen van de mijn staken boven het zand uit en konden een gevaar vormen voor voertuigen. www.studiobrandaris.nl

MSC Zoe containerlading op het strand van Terschelling januari 2019

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor de MSC Zoe boven de Waddeneilanden 342 containers boven het Duitse eiland Borkum. Waarschijnlijk heeft het schip in de ondiepere vaargeul dicht bij de eilanden de grond geraakt waardoor een deel van de containerlading overboord sloeg. In de dagen en weken daarna spoelden duizenden kilo's afval aan op de Waddeneilanden en de Groningse en Friese vaste wal. Op Terschellinger spoelde veel losse spullen aan. Jutters sloegen hun slag. In de dagen daarna is met man en macht gewerkt om de stranden schoon te krijgen.
www.studiobrandaris.nl

MSC Zoe opruimactie containertroep op Oost-Terschelling

Op 4 januari 2019 kwamen vele vrijwilligers van de wal om op Terschelling te helpen bij het opruimen van de spullen uit de overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe. De dag ervoor hadden honderden vrijwilligers al geholpen bij het verwijderen van het afval aan de vloedlijn. Piepschuim en ander licht verpakkingsmateriaal werd door de harde wind de duinen in geblazen en de achterliggende natuurgebieden zoals de Cupidopolder en de Boschplaat. Door deze, door Staatsbosbeheer Terschelling geco├Ârdineerde opruimactie, werd voorkomen dat grote deel van de natuur vervuild zouden raken met klein plastic. Het is ongelooflijk hoe snel de enorme hoeveelheid rommel van de Terschellinger stranden is verwijderd. Dit is echter niet het eind. Verwacht wordt dat er nog veel meer containerspullen op het strand aanspoelen de komende tijd en wellicht de komende jaren.
www.studiobrandaris.nl

Milieujutten Stayokay 2022

Voor het 30ste jaar organiseert Stayokay, in samenwerking met verschillende partijen op het eiland, het milieujutten op Terschelling. Tussen 18 februari en 2 maart 2022 maakt een grote groep vrijwilligers uit het hele land het Terschellinger strand schoon in samenwerking met de Milieujutter, Staatsbosbeheer en de gemeente Terschelling.
www.studiobrandaris.nl