Milieudrama

Jaarlijks zijn talloze dieren het slachtoffer van het zwerfvuil dat aanspoelt op de stranden. Zo ook deze Jan-van-gent. Verstrikt, hulpeloos. Zonder hulp zou dit dier waarschijnlijk op een verschrikkelijke manier aan zijn einde zijn gekomen.

zeehond met resten touw om nek

Dit is één van die voorbeelden waarom wij ons elke dag weer inzetten om de stranden van Terschelling schoon te houden. Deze zeehond werd eveneens slachtoffer, gevonden aan het eind van het eiland. Om zijn nek een stuk touw.

Wilt u ook een halt toeroepen aan deze vervuiling en onnodig dierenleed voorkomen? Meldt u dan nu aan als vrijwilliger of steun ons met uw donatie.

De vogel is overigens nadat deze is bevrijdt overgedragen aan Hessel, bekend van de zeehondenopvang. Ook de zeehond maakt het inmiddels weer goed.

Vorige Volgende