Project Jut van Start

Samen voor een schone kust

Met het evenement JutXL is zaterdag 25 september het officiële startschot gegeven van het project Jut. Jut is een initiatief van de Waddenvereniging en staat voor een nieuwe aanpak van afval opruimen: jaarrond, op de plekken waar dat het hardst nodig is, rekening houdend met kwetsbare natuurgebieden en (broed)periodes. Tijdens het evenement JutXL haalden 110 waddenliefhebbers op één dag 1210 kilo aan afval van het Terschellinger strand, wad en kwelder. Ruim 700 kilo hiervan bestond uit plastic afval. Een deel daarvan krijgt een tweede leven als nieuw product dankzij Stichting De Jut Fabriek.

JutXL bestond uit 6 verschillende activiteiten, waarmee 360° eiland is schoongemaakt. De grootste hoeveelheid afval werd opgehaald met een tocht over de Boschplaat en door natuurgebied Cupido’s polders onder begeleiding van Staatsbosbeheer. Hier werd ook nog veel MSC Zoe afval aangetroffen, zoals een achterlicht van een Mercedes. Geschokt waren de deelnemers over de enorme hoeveelheden piepkleine plastic bolletjes achter de stuifdijk en het feit dat deze bijna niet op te ruimen vallen. Ook langs de waddendijk werd er veel plastic gevonden dat lastig op te ruimen viel. Een inventieve EHBO’er gebruikte uiteindelijk zijn schaar om plastic los te knippen. Op de Noordsvaarder was de meest opvallende vondst een stuk filmrol. Containerramp MSC Zoe****

Aanleiding voor het project Jut is de containerramp met de MSC Zoe waarbij 342 zeecontainers overboord sloegen. Het waddengebied veranderde in één klap in een afvalberg. Opvallend was de enorme betrokkenheid vanuit heel Nederland om op te ruimen in het waddengebied. Nog steeds is de betrokkenheid onder bewoners van en bezoekers aan de Waddeneilanden bij het probleem van (plastic) zwerfvuil onverminderd groot. Jut wil met de inzet van zoveel mogelijk mensen écht een verschil te maken en structureel werken aan een schone kust. Dat is hard nodig, want tot op de dag van vandaag kun je nog overal langs de kust MSC Zoe afval vinden. Er ligt bovendien nog 800.000 kilo resterende rotzooi in zee.

Natuur en ecotoerisme

Het doel van Jut is om met een stevig lokaal netwerk jaarrond opruimacties te organiseren op de plekken waar dat het hardst nodig is, waaronder lastig bereikbare locaties. Jut inventariseert maandelijks de locaties waar opruimen nodig is én houdt bij het organiseren van activiteiten rekening met kwetsbare plekken en periodes. Zo wordt er in het voorjaar rekening gehouden met strandbroeders of rustende zeehonden. Wadliefhebbers kunnen op www.ikjut.nl alle acties vinden. Jut is niet alleen goed voor de natuur maar biedt ook kansen voor ecotoerisme, waarbij mensen het eiland Terschelling schoner achterlaten tijdens een leuk uitje en zich meer bewust zijn over de gevolgen van (plastic) afval in de natuur.

Stapsgewijze aanpak

Jut is een initiatief van de Waddenvereniging, waarbij er stapsgewijs – startend op Terschelling – een netwerk wordt opgebouwd van natuurorganisaties, vrijwilligersorganisaties en (toeristische) ondernemers die zich in willen zetten om écht een verschil te maken en structureel te werken aan een schone kust. Lerend van de ervaringen op Terschelling, wordt een werkwijze ontwikkeld om op termijn het initiatief uit te breiden naar meer Waddeneilanden en de waddenkusten van Noord-Holland, Friesland en Groningen. Op Terschelling wordt voortgebouwd op een jarenlange ervaring met het opruimen van afval én is er veel draagvlak om dit groeiende probleem in het waddengebied aan te pakken. Jut is mogelijk dankzij bijdragen vanuit het Iepen Mienskip Fûns en Stichting Vivace.

Meer informatie: Voor meer informatie over het project Jut en specifiek het event JutXL van de Waddenvereniging kunt u contact opnemen met Jojanneke Drijver via tel. 06 – 23 21 00 89 of per mail via drijver@waddenvereniging.nl.

Fotocredit Waddenvereniging Cris Toala Olivares.jpg

Vorige Volgende