Opruim actie oostelijk strand

Gelukkig wordt het strand niet alleen schoongemaakt door de Milieujutter. Vele andere vrijwilligers, zowel eilanders als badgasten dragen ook hun steentje bij, of liever, verwijderen afval van ons strand. Regelmatig zie je bij strandpalen volle vuilniszakken en ander verzameld vuil staan. Dat wordt na een melding opgehaald door de Milieujutter, zoals dat ook op de afvalbakken bij de strandovergangen staat. Terschellinger Hans Buren is laatst wel heel fanatiek bezig geweest. Hij heeft begin november al het verzamelde afval tussen het Amelandergat en het Heartbreakhotel opgehaald. Hij kon nog net bij het stuur komen. Natuurlijk zijn we heel blij met dit soort initiatieven.

Vorige Volgende